Държавно посещение на г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на България

Consolato della Repubblica di Bulgaria per la Regione Emilia-Romagna

Съобщение за Български граждани, живеещи в регион Емилия-Романя

Дами, Господа,

Имам удоволствието и честта да ви информирам за предстоящото държавно посещение на г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България.

Българите, живеещи в регион Емилия-Романя, са поканени да присъстват на аперитив, който ще се проведе в Консулството в Болоня на piazza del Francia n.1 на 21 април 2022 г. от около 18.30 часа.

Г-жа Вицепрезидентът и Българският Посланик в Рим Н. Пр. г-н Тодор Стоянов ще имат удоволствието да се срещнат и разговарят с присъстващите.

Вашият Консул се надява чрез многобройното си присъствие да успеем да проявим привързаността си към вашата родина.

Сигурен съм, че тази почти уникална среща ще остане във вашето сърце и в сърцето на Вицепрезидента на Републиката.

Вашият Консул,

Инж. Франко Кастелини