ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 Г. – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Къде ще се намират избирателните секции в Регион Емилия-Романя за изборите на 14 ноември 2021 и както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката?

·         В Болоня на Piazza del Francia №1 – Почетно Консулство на Република България за Регион Емилия-Романя

·         В Римини  на ул. XXIII Settembre1845 n. 124 – зала Celle

Какво е работното време на избирателните секции?

От 7,00 до 20,00 часа

С какви документи може да се гласува?

Българска лична карта , паспорт, военна книжка (само за военнослужещите)

Може ли да се гласува с документ за самоличност с изтекъл срок на валидност?

Избирателите, притежаващи документ за самоличност с изтекъл срок на валидност в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи.

Имат ли право да гласуват извън страната лицата, които не са подали заявление за гласуване извън страната?

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в срок до 19.10.2021 г. включително, имат право да гласуват в секция, в държава и място по техен избор в деня на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец (Приложение № 38-ПВР/НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Секционната избирателна комисия разполага с образци на декларацията.

Трябва ли да се подава ново заявление за гласуване извън страната при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.?

При подадено заявление за гласуване извън страната избирателите се вписват в списък за гласуване извън страната за изборите на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент. Заявлението не може да бъде анулирано.

В секциите извън страната може ли да се гласува с преференции, както и за независим кандидат за народен представител?

На 14.11.2021 г. в изборите за народни представители в секциите извън страната се гласува с бюлетина само за партии и коалиции, независимо дали гласуването е машинно или с хартиена бюлетина.

Съгласно Изборния кодекс при гласуване извън страната в избори за народни представители, избирателят няма възможност да посочи предпочитание (преференция) в бюлетината за избран от него кандидат на партия или коалиция, както и да гласува за независим кандидат издигнат от инициативен комитет.

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубриката „Регистри“ – https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/registers, са публикувани регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, за двата вида избори.

Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до машината/кабината за гласуване, след което придружителят се отстранява, докато избирателят гласува.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение, което е окончателно.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител кандидат за народен представител, член на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, анкетьор.

Трябва ли избирателите да представат Зелен сертификат, за да имат достъп по избирателкната секция?

В момента на достъпа в избирателните секции, от българските граждани, които желаят да упражнят правото/задължението си да гласуват, няма да се изисква представянето на Зелен сертификат.

Какви мерки за контрастиране разпространението на Ковид-19 ще се съблюдават?

1. При евентуална опашка между дворната и входната врата на Консулството, както и в изборното помещение ще се съблюдава дистанцията между избирателите от поне 1,5 м.

2. Пред входната врата на Консулството ще има външна инсталация със служител, който ще проверява телесната температура, наличието на предпазни маски и правилното им носене. Ще бъдат осигурени дезинфектанти за ръцете

3. Достъпът в секцията ще бъде разрешен само един по един след дизинфекция на ръцете

4. На входа други служители ще се погрижат да запишат личните ви данни, необходими за проследяване на евентуални пандемични контакти

Как се гласува с хартиена бюлетина на изборите на 14 ноември 2021?

В избирателната секция след вписване на данните на избирателя в списъка за гласуване, член на СИК информира избирателя, че има възможност да гласува в два избора и в зависимост от желанието на избирателя откъсва бюлетина от кочана за двата избора или само за един заявен избор, полага печат на гърба и я предоставя на избирателя за гласуване.

Избирателната бюлетина трябва да бъде попълнена, както е посочено на модела, закачен пред избирателната секция, с поставяне на X или V в съответното квадратче само и изключително с дадената ви синя химикалка. Върху бюлетината не трябва да се поставят никакви други символи и знаци, в противен случай ще бъде обявена за невалидна. Ако избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той има право да поиска втора бюлетина – но само веднъж.

След сгъване по показания начин бюлетината се поставя в съответната кутии за гласуване с надпис „Избори за президент и вицепрезидент“ и „Избори за Народно събрание“, разположена пред членовете на СИК. На гърба бюлетините имат цветни ивици, оцветени в различен цвят, което дава възможност на избирателя да се ориентира коя бюлетина в коя кутия да пусне.

Ако е гласувал и за двата вида избори, избирателят следва да се подпише два пъти – и в двете обособени колони в избирателния списък, съответно за изборите за президент и вицепрезидент и изборите за народни представители. Ако е гласувал само в единия вид избор, се подписва само в съответната колона за този вид избор.

Друга по-подробна информация за изборната процедура при нужда ще бъде дадена в самата секция от членовете на СИК.