Неформална среща с ръководителя на представителството на Европейската комисия в Италия

Консулът на България за област Емилия-Романя инж. Кастелини имаше удоволствието да приеме ръководителя на Представителството на Европейската комисия в Италия г-н. Антонио Паренти.

Важна неформална среща в подкрепа на мисията за взаимно опознаване и насърчаване на постоянния политически диалог на Представителството на Европейската комисия в Италия с националните, регионалните и местните власти, социалните партньори и гражданското общество.