„Почетният Консул в съвременното общество“

В Зала Фарнезе на Двореца Акурсио в Болоня се проведе конференцията „Почетният Консул в съвременното общество“, организирана от Корпуса на Консулите на Емилия-Романя в сътрудничество с Общината на Болоня.

Срещата беше фокусирана върху определянето на ролята на Почетния Консул в нашето съвремие, историческите причини, довели до създаването на тази фигура, международните споразумения, които регламентират ролите на отделните държави и взаимоотношенията между тях, както и опита на Почетните Консулите в подкрепа на международния обмен.

Изказвания направиха общинският съветник Марко Ломбардо, професорът по международно право в Университета в Болоня Елиза Барончини, както и някои дипломатически представители, сред които Консулът на България за Област Емилия-Романя, д-р Кастелини, който илюстрира ролята на почетните Консули и сподели своя консулски опит, подчертавайки, че „да представляваш една чужда държава във всичките й проявления, с изключение на чисто политическите, със сигурност е трудна задача и трябва да бъде осъзнато, че моралната фигура на Консула е преди всичко гаранцията за това, което се казва и се прави.”

По време на събитието беше представен и протоколът за сътрудничество между Общината и Корпуса на Консулите на Емилия-Романя относно международните инициативи в града. Споразумението има за цел да насърчи възможностите за срещи с политически и културни представители на други държави и за връзки между Града и чуждестранните общности, които го населяват.