Споразумение за помещение на българското училище в Болоня  

Дами и господа,

Имам удоволствието да ви информирам, че това Консулство е започнало преговори за подписване на споразумение с културен център CostArena в Болоня.

Споразумението ще предвижда ползването за цялата 2022-23 година на помещения, разположени в сградата, собственост на въпросния център. Тези помещения ще се използват за обучение по български език и култура на деца от 4 до 18 години, живеещи в Метрополен град Болоня, един ден в седмицата, т.е. всяка неделя или събота от месеца.

Помещенията ще бъдат обзаведени от Консулството на Болоня, а от правна гледна точка обучението, което ще се провежда в българското неделно училище в Болоня, ще бъде официално признато от Българското Правителство като филиал на съществуващото вече в Ричоне училище по български език и култура “Райна Княгиня”.

Споразумението все още не е подписано, но ентусиазма е голям, затова реших да го обявя ante litteram.

Вашият Консул също понякога допуска да надделеят емоциите. Надявам се ще ми простите.

За допълнителна информация следете уебсайта и FB страницата на Консулството.

Сърдечни поздрави на всички,

инж. Франко Кастелини