Срещи на Вицепрезидента в Болонския Университет

По време на посещението си в Болоня на 21 април 2022 г. Вицепрезидентът на България, г-жа Илияна Йотова, придружена от Българския Посланик в Италия Н. Пр.Тодор Стоянов и Почетния Консул за Емилия-Романя, инж. Франко Кастелини, проведе три важни срещи в Alma Mater Studiorum – Университет на Болоня.

„Обичаме българския език, култура и литература“. С тези думи посрещнаха Вицепрезидента Илияна Йотова студенти от курса ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК към Специалността по интеркултурно езиково посредничество, Кампус Форли. Техният преподавател проф. дн Александър Панов, гостуващ лектор по български език и литература в Университета в Болоня сподели, че 10-те му студенти проявяват много голям интерес към България и участват в различни програми за обмен. На срещата беше обсъдена и необходимостта от разширяване на възможностите на обучение. Голям интерес има и към българския език като избираем.

„Вие сте най-искрените и добри посланици на България не само в Италия, но и по целия свят“, отвърна Вицепрезидента Йотова на българските студенти в Болонския Университет на тяхното емоционално приветствие „Благодарим Ви за тази среща. С Вас тук дойде и България“. Към настоящата академична година броят на българските студенти в най-древния Университет в западния свят е 56.

Вицепрезидентът разговаря и с ръководството на университета в лицето на проф. Рафаела Кампанер Заместник-ректор, отговарящ за международните отношения. Обсъдени бяха възможностите за засилване на връзките на българските университети с Болонския, за стимулиране на обмена на студенти и преподаватели, както и повече млади хора да се запознаят с българския език, култура, литература, история.