Съобщение за българските граждани, пребиваващи в Емилия-Романя

Дами и господа,

Във връзка с изборите за Народно Събрание на 11 юли 2021 г. бих искал да ви информирам, че до 15 юни ще бъде възможно попълването на Електронното заявление за гласуване извън страната на уебсайта на Централната Избирателна Комисия на следния адрес: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit.

Приканвам всички, които възнамеряват да упражнят правото/задължението си да гласуват в избирателната секция в Болоня, да се регистрират онлайн или чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents), лично или изпратено по пощата, в дипломатическото или консулско представителство на Република България в Италия, като имат предвид, че крайният срок за това  е 15 юни 2021 г.

Разбира се, дори и без предварително подадено заявление, е възможно да се гласува, но процедурата по регистрацията се забавя и е необходимо да се попълни допълнителна декларация на място.

Разчитам на активното участие в изборите на всички българи, пребиваващи в нашия регион, и ви поздравявам сърдечно.

 Вашият Консул, инж. Франко Кастелини