Съобщение за българските граждани, пребиваващи в Емилия-Романя

Дами, Господа,

Във връзка с Указ № 130 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и петото Народно Събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно Събрание на 11 юли 2021 г. (обн. ДВ, бр. 39/12.05.2021г.), бих искал да ви информирам, че потвърдих на Н.Пр. Посланик Тодор Стоянов моята незабавна готовност за сътрудничество за разкриване на избирателна секция в Болоня и организация на изборите.  

Бих искал да ви информирам, че с Решение № 14-НС Централна Избирателна Комисия определи условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. Решението може да бъде намерено на следния линк: https://www.cik.bg/bg/decisions/14/2021-05-14.

С Решение № 34-НС Централна Избирателна Комисия обяви местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната по реда на чл. 14 т. 3 и прогнозния брой секции във всяка държава. На следния линк https://www.cik.bg/bg/decisions/34/2021-05-18 можете да видите списъка на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Централната Избирателна Комисия също така публикува Заявлението за електронно гласуване в чужбина на своя уебсайт на следния линк https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit.

Използвам случая да изразя намерението си да продължа и да доразвия постигнатото, в сътрудничество с българската общност в Емилия-Романя, по време на подготовката и провеждането на изборите през април тази година. Подкрепата и активното участие на българската общност ще имат ключово значение и роля в този процес.

Ваш Консул, Инж. Франко Кастелини