Съобщение №2 Парламентарни избори България 4 април 2021 г.

Съобщение за българските граждани, пребиваващи в Емилия-Романя

Дами, Господа,

Консулът на България за Регион Емилия-Романя в Болоня има удоволствието да ви информира, че по повод предстоящите на 04.04.2021 г. избори за Народно Събрание, в Канцеларията на Консулството на ул. Zamboni  №1, първи етаж, ще бъде открита избирателна секция.

Допълнително ще бъдат предоставени подробности за работното време на секцията и за организацията на гласуването.

Информираме Ви също така, че и в град Римини щe бъде открита избирателна секция. И в този случай ще бъде предоставена подробна информация с допълнително съобщение.

Ако сте подали електронно „Заявление за гласуване в секция извън страната“ (Приложение № 21-НС) на уеб страницата на Централната Избирателна Комисия, но също така сте попълнили и хартиения формуляр, Консулството на България за Регион Емилия-Романя в Болоня трябва да бъде информирано, за да може формулярът да бъде своевременно изваден от подготвената за изпращане пощенска пратка.

Консулът благодари за активното ви участие и ви напомня да не поемате работни или други ангажименти в деня на гласуването.

Сърдечни поздрави на всички,

Инж.  Кастелини