Съобщение №2 Парламентарни избори

Дами и господа,

Имам удоволствието да ви информирам, че във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България в нашия регион, в неделя 2 октомври 2022 г., ще има открити две избирателни секции: една в Консулството на Република България, намиращо се на Piazza del Francia 1 в Болоня и друга в Римини на via XXIII Settembre 1845 n. 124 C – зала Celle.

Искам също така да ви напомня, че не само избирателите, подали заявление за гласуване в чужбина, но и всеки желаещ да гласува пълнолетен български гражданин в чужбина, имащ право на глас и притежаващ валидни български документи за самоличност, може да гласува след като подаде пред СИК декларация по образец № 22-НС (Приложение 1), която да попълни предварително или когато му бъде предоставена в избирателната секция.

Приложено може да видите и образеца на Бюлетината за избор на народни представители в чужбина (Приложение 2).

Подновявам поканата си към всички български граждани в Емилия – Романя за активно участие в изборите и ви поздравявам сърдечно.

 Вашият консул Франко Кастелини