Съобщение №3 Парламентарни избори България 4 април 2021 г.

Съобщение за българските граждани, пребиваващи в Емилия-Романя

Дами, Господа,

Имам удоволствието да ви информирам, че в неделя, 4 април 2021 г., в Консулството на Република България за Регион Емилия-Романя, намиращо се в Болоня на Piazza del Francia №1, ще бъде открита избирателна секция за избори на Парламент на Република България.

Работата на избирателната секция беше утвърдена от Централната избирателна комисия в София и разрешена от италианското правителство, въпреки мерките с оглед ограничаване разпространението на Ковид-19.

Не само избирателите, регистрирали се за гласуване извън страната, но и всеки желаещ да гласува пълнолетен български гражданин в чужбина, имащ право на глас и притежаващ валидна българска лична карта, може да се  направи това като  подаде пред СИК Декларация за гласуване извън страната – образец № 22-НС (Приложение 1), попълнена в самата секция или предварително.

Избирателната секция ще работи от 7:00 сутринта до 20:00 вечерта.

Всички български граждани отговарящи на горните изисквания, за да обосноват придвижването си в режим на червена зона, трябва да имат попълнен или да попълнят, предоставения им от представителите на властта, формуляр съгласно чл. 46 и 47 от Закон на Президента на Републиката № 445/2000. По-долу приложено за ваше улеснение ще намерите формулярът за попълване (Приложение 2), както и модел на същия формуляр с подходяща информация за вашето придвижване до избирателната секция (Приложение 3).

Бихме искали също така, да отбележим че в Регион Емилия-Романя има и втора избирателна секция, намираща се в хотел Eleonora на ул. Модена 6 в град Римини.

С оглед ограничаване разпространението на Ковид-19 бихме искали да ви информираме, че по време на избирателната процедура ще бъдат съблюдавани следните мерки за сигурност:

1. Всяка форма на събиране пред Консулството е абсолютно забранена. При евентуална опашка между дворната и входната врата на Консулството дистанцията между избирателите трябва да е от поне 1,5 м.

2. Пред входната врата на Консулството ще има външна инсталация със служител, който ще проверява телесната температура, наличието на предпазни маски и правилното им носене. Ще бъдат осигурени дезинфектанти за ръцете и защитни калцуни за обувките.

3. Достъпът в секцията ще бъде разрешен само един по един.

4. На входа други служители ще се погрижат да запишат личните ви данни, необходими за проследяване на евентуални пандемични контакти.  

5. В избирателната секция  съобразно закона член на СИК ще ви даде бюлетината и ще ви упъти в кабината за гласуване.

6. Избирателната бюлетина трябва да бъде попълнена, както е посочено на модела, закачен пред избирателната секция, с поставяне на X или V в съответното квадратче само и изключително с дадената ви синя химикалка. Върху бюлетината не трябва да се поставят никакви други символи и знаци, в противен случай ще бъде обявена за невалидна.

На следния линк на Централната избирателна комисия можете да видите информативни видеоклипове за процведурата на гласуване: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video_subtitles

7. Сгънете бюлетината по показания начин и я поставете в избирателната кутия, разположена пред членовете на СИК.

8. Друга по-подробна информация за изборната процедура при нужда ще ви бъде дадена в самата секция от членовете на СИК.

Вашият Консул Франко Кастелини