Съобщение №3 Парламентарни избори България

Дами и господа,

в навечерието на предстоящите избори за Български Парламент бих искал да напомня на всички вас, българските граждани, пребиваващи в Емилия-Романя, че следващата неделя – 11 юли 2021 г., в Болоня на piazza del Francia n. 1 и в Римини на ул. Bidente n. 1/P избирателните секции ще бъдат отворени от 7.00 до 20.00 ч.

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в срок до 15.06.2021 г. и желаят да гласуват, в деня на изборите може да гласуват в секция по техен избор извън страната и когато не са вписани в предварително съставените списъци за гласуване.

При гласуването те представят пред СИК декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Избирателите, които гласуват в чужбина, трябва да докажат самоличността си с български паспорт, лична карта или военна карта.

Когато срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл след 13 март 2020 г., избирателят се допуска да гласува, като не се изисква да представи пред СИК удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК.

Разчитам на активното участие в изборите на българите, пребиваващи в Емилия-Романя и ви поздравявам сърдечно.

Вашият Консул,

Инж. Франко Кастелини