Съобщение №3 Президентски и парламентарни избори

Дами и Господа,

Получихме дългоочакваното потвърждение от Централната Избирателна Комисия относно гласуване на избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 765-ПВР/НС ЦИК постанови, че избирателите, чиито срок на валидност на документите за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително, имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

Използвам случая да ви поздравя сърдечно, в очакване да ви видя многобройни в изборния ден.

Вашият Консул инж. Франко Кастелини