Честит първи рожден ден!

Преди една година Българското Неделно Училище в Болоня, започна първите си стъпки, които позволиха няколко месеца по-късно официалното му признаване като филиал на БНУ “Райна Княгиня” – Ричоне.

Благодарим на всички родители, които всяка неделя дават възможност на децата си да слушат, говорят и пишат на български език, да научават историята и традициите на България, за да я обикнат като своя родина и да я носят завинаги в сърцето си.  

Сърдечни благодарности и на тяхната учителка, г-жа Милена Пацова, която с много ентусиазъм, любов и професионализъм ги води по пътя на откриването на техните корени.

В очакване на още много деца, които да се присъединят, желаем добър път на всички.