Hационален празник на България

Съобщение за български граждани, пребиваващи в Емилия-Романя за 3 март – ден на освобождението на България от османско иго и национален празник

Дами и господа,

Днес, 3 март 2021 г., е годишнината от националния празник на Република България. Не е възможно обаче да се срещнем и да празнуваме заедно. Независимо от това ви приканвам мислено да се обединим около българското знаме с взаимното обещание да се срещнем отново в друг момент, когато пандемичната ситуацията го позволява. Аз лично ви гарантирам, че нямам търпение това да се случи.

Да живее Република България и до скоро,

Вашият консул, инж. Франко Кастелини