За Консулството

Почетните Kонсулства са неразделна част от системата на международните отношения и тяхното разпространение на цялата територия позволява директни и бързи намеси от страна на референтната държава в полза на нейните сънародници, както по отношение на оказването на помощ – особено при извънредни ситуации – така и за развитието на търговски и културни отношения.

Почетното Kонсулство на Република България за Емилия-Романя се намира в Болоня.

Седалище на представителството:  Piazza del Francia №1 – 40124 Болoня

Канцелария: Via Santo Stefano №29 – 40125 Болоня

Почетен Kонсул на България за Област Емилия-Романя е инж. Франко Кастелини.

Според Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г. функциите на Консулството са, наред с други:

  • да представлява България в Италия;
  • да защитава интересите на България и нейните граждани в рамките на разрешеното от международното право;
  • да се информира по всякакъв законен начин за условията и развитието на събитията в Италия и да докладва на българската държава;
  • да насърчава приятелските отношения и развитието на икономически, културни и научни отношения между Италия и България. 

Консулски услуги

Консулските услуги се извършват съгласно принципите за равенство, безпристрастност, ефективност и прозрачност. Консулството, освен че защитава интересите на България извън националните ѝ граници, осигурява защита на всички български граждани в случаи на нарушаване на техните основни права и ограничаване или лишаване от личната им свобода. Тази защита може да се отнася, например, за случаи на смърт, злополука, сериозно заболяване, арест или задържане, актове на насилие, помощ в случай на сериозна криза (природни бедствия, граждански вълнения, въоръжени конфликти и др.).

Консулството си сътрудничи със заклет преводач, регистриран в Регистъра на техническите консултанти на Съда в Болоня.

На теритоприята на Област Емилия-Романя живеят и могат да разчитат на постоянна помощ и защита около 6000 българи, от които 2019 във Форли-Чезена, 716 в Равена и 658 в Болоня, следвани от Пиаченца, Модена, Римини, Парма, Реджо Емилия и Ферара.(*)

*По данни на Италианския Национален Статистически Институт до 31.12.2019


За допълнителна информация, свържете се с Консулството по следните начини:

Телефон: +39 051 234875

Телефонен номер за спешни случаи: +39 335 30 90 25

Факс: +39 051 3391672

Електронна поща: consolato.bulgaria.emilia@gmail.com

За Консула

Инженер Франко Кастелини, Почетен Консул на България за област Емилия-Романя от 2015 г., бивш президент на Castellini S.p.A. – индустрия за производство на медицински изделия за дентална медицина, автор на множество международни патенти, бивш преподавател в Университета в Парма, автор на многобройни статии и лектор на множество научно-технически конференции за рисковете от кръстосано замърсяване човек-машина / машина-човек, експерт от италианска страна за изготвяне на европейските директиви 93/42 CE за приложение в областта на денталните технологии. 

За разлика от дипломатическото Консулство, почетното Консулство е представителство, управлявано от гражданин на приемащата държава, наречен Почетен Консул или Избраник, който оперира по искане на съответната държава, след като получи разрешение, наречено екзекватура. Функциите му са сходни с тези на Консула от кариерата, с изключение на подновяването или издаването на документи за самоличност. И двамата трябва да гарантират на гражданите защитата на техните интереси, като спазват принципите на равенство, безпристрастност, ефективност и прозрачност при зачитане на основните права и личната свобода. Той се намесва например в случаи на смърт, злополука, сериозно заболяване, арест или задържане, актове на насилие, помощ в случаи на сериозни кризи (природни бедствия, граждански вълнения, въоръжени конфликти и др.). Както Почетният Консул, така и Консулът от кариерата имат функции, регламентирани въз основа на международен договор, наречен Виенска Конвенция от 1963 г., извлечение от която можете да видите по-долу в прикачения файл.


За допълнителна информация, свържете се с Консулството по следните начини:

Телефон: +39 051 234875

Телефонен номер за спешни случаи: +39 335 30 90 25

Факс: +39 051 3391672

Електронна поща: consolato.bulgaria.emilia@gmail.com